TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   110963
Đang online:   2


 
THÔNG BÁO MỚI
 
Lịch học - Lịch thi K13
[Ngày đăng:2021-10-12 4:15:30 PM]

 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

KHOA KT-QT KHOA KHXH-NN KHOA CNTT
K13DCTN01 K13DCLU01 K13DCMT01
K13DCMAR01 K13DCNA01 K13DCKM01
K13DCMAR02 K13DCNA02 K13DCTH01
K13DCKT01 K13DCTH02
K13DCKS01
K13DCKS02
K13DCKDTH
K13DCKDQT

Chi tiết
Quy trình chuyển lớp - khiếu nại khác
[Ngày đăng:2021-10-12 8:00:48 AM]

 

QUY TRÌNH XIN CHUYỂN LỚP

ØBước 1: Sinh viên làm đơn theo mẫu (mẫu)

ØBước 2: Sinh viên nộp đơn tại khoa hoặc đăng ký online theo link

ØBước 3: Trưởng khoa duyệt đơn và tư vấn cho sinh viên

ØBước 4: Khoa chuyển đơn về phòng Đào tạo đại học để ra quyết định và chuyển lớp cho sinh viên trên hệ thống quản lý.

ØBước 5: Khoa thông báo sinh viên đăng nhập hệ thống portal kiểm tra việc chuyển lớp.

QUY TRÌNH VỀ GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI CỦA SINH VIÊN

ØBước 1: Các khoa, phòng và TT TN-VLSV nhận đơn từ sinh viên hoặc nộp đơn online (tại đây)

ØBước 2: Chuyển đơn của sinh viên về bộ phận thanh tra

ØBước 3: Làm việc trực tiếp với người bị khiếu nại

ØBước 4: Làm việc với các bên liên quan

ØBước 5: Kết luận và trả lời cho sinh viên

CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Ngoài các quy trình nêu trên, nếu có kiến nghị về các vấn đề khác, sinh viên vui lòng liên hệ phòng thư ký khoa hoặc phong Đào tạo đại học để được giải đáp và hướng dẫn.

Chi tiết
Đăng ký chuyển ngành - chuyển trường
[Ngày đăng:2021-10-12 7:56:45 AM]

 QUY TRÌNH CHUYỂN NGÀNH

Sinh viên chuyển ngành phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Sinh viên được chuyển ngành khi học không quá 2 học kỳ (năm học thứ 1), các trường hợp khác trưởng khoa phải tư vấn và có tờ trình về phòng ĐTĐH.

- Ngành xin chuyển phải cùng tổ hợp môn xét tuyển và điểm trúng tuyển đầu vào không cao hơn ngành đang học;

- Không phá vỡ qui mô ngành chuyển đến và chuyển đi.

Sinh viên chuyển ngành làm theo các bước sau:

Ø  Bước 1: Sinh viên viết và nộp đơn xin chuyển ngành (Mẫu) .

Ø  Bước 2: Sinh viên nộp đơn tại phòng khoa kèm theo bảng điểm học tập trước 2 tuần bắt đầu học kỳ 1 năm học thứ 2 hoặc sinh viên đăng ký online theo link.

Ø  Bước 3: Khoa cho ý kiến và chuyển đơn về khoa sinh viên chuyển đến cho ý kiến và tư vấn sinh viên

Ø  Bước 4: Khoa có sinh viên chuyển đến, chuyển đơn về phòng Đào tạo đại học xét duyệt và trình BGH ra Quyết định chuyển ngành nếu Sinh viên đủ điều kiện và thông báo kết quả cho sinh viên qua email.

Ø  Bước 5: Sinh viên nhận Quyết định chuyển ngành tại Phòng Đào tạo đại học.

Ø  Bước 6: Sau khi nhận Quyết định chuyển ngành, sinh viên có trách nhiệm liên hệ khoa, lớp mới để tham gia học tập theo kế hoạch.

QUY TRÌNH CHUYỂN TRƯỜNG

Sinh viên được chuyển trường nếu không thuộc một trong các trường hợp sau:

- Sinh viên đã tham dự kỳ thi tuyển sinh theo đề thi chung, nhưng không trúng tuyển vào trường hoặc có kết quả xét tuyển thấp hơn điểm trúng tuyển của trường xin chuyển đến;

- Sinh viên thuộc diện nằm ngoài vùng tuyển quy định của trường xin chuyển đến;

- Sinh viên năm thứ nhất và năm cuối khóa;

- Sinh viên đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

5.1. Các bước thực hiện đối với sinh viên xin chuyển đi:

Ø  Bước 1: Sinh viên viết đơn (Mẫuvà xin bảng điểm học tập.

Ø  Bước 2: Sinh viên xin xác nhận đồng ý của Hiệu trưởng Trường tiếp nhận (trường chuyển đến).

Ø  Bước 3: Sinh viên nộp đơn cho phòng Đào tạo đại học 

- Phòng Đào tạo đại học xét duyệt theo các điều kiện và chuẩn bị Quyết định trình BGH ban hành nếu Sinh viên đủ điều kiện.

- Phòng Đào tạo đại học thông báo cho sinh viên kết quả qua điện thoại

Ø  Bước 4: Sinh viên đến Phòng Đào tạo đại học nhận Quyết định chuyển trường, đến TT TN-VLSV rút hồ sơ và liên hệ trường chuyển đến làm thủ tục nhập học.

5.2. Các bước thực hiện đối với sinh viên chuyển đến:

Ø  Bước 1: Sinh viên nộp đơn xin chuyển trường và bảng điểm của trường chuyển đi cho bộ phòng Đào tạo đại học.

Ø  Bước 2: Phòng đào tạo đại học xét duyệt các điều kiện, trình BGH ký đồng ý tiếp nhận sinh viên và thông báo kết quả cho sinh viên.

Ø  Bước 3: Sau khi có xác nhận đồng ý cho sinh viên chuyển trường. Sinh viên nộp cho phòng Đào tạo đại học. Sau khi xem xét các điều kiện, nếu đủ điều kiện phòng Đào tạo đại học ra quyết định đồng ý tiếp nhận sinh viên và bố trí sinh viên vào lớp học.

Ø  Bước 4: Sinh viên đến TT TN VLSV làm thủ tục bổ sung hồ sơ nhập học, phòng Tài chính kế toán nộp học phí, phòng Đào tạo đại học đăng ký kế hoạch học tập. Nhân viên phòng Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn sinh viên làm thủ tục nhập học, nộp học phí, liên hệ khoa chuyên môn…

Chi tiết
Lịch học - Lịch thi K12
[Ngày đăng:2021-10-12 7:46:10 AM]

 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

KHOA KT-QT KHOA KHXH-NN KHOA CNTT
12DHKT 12DHNN
12DHTN
12DHQT
Chi tiết
Đăng ký bảo lưu điểm
[Ngày đăng:2021-10-11 7:53:47 PM]

 

QUY TRÌNH TẠM DỪNG TIẾN ĐỘ, BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

Sinh viên xin tạm dừng tiến độ và bảo lưu kết quả học tập trong các trường hợp sau:

- Được điều động vào lực lượng vũ trang;

- Bị ốm đau, tai nạn phải điều trị thời gian dài, có giấy xác nhận của cơ quan y tế;

- Vì nhu cầu cá nhân: Trường hợp này, sinh viên phải học ít nhất 01 học kỳ, có điểm tích luỹ không dưới 2,00.

Các bước xin tạm dừng tiến độ và bảo lưu kết quả học tập như sau :

Ø  Bước 1: Sinh viên làm đơn (mẫu) xin tạm dừng và bảo lưu kết quả học tập;

Ø  Bước 2: Sinh viên nộp đơn tại phòng Đào tạo đại học kèm theo các giấy tờ, chứng từ cần thiết (giấy gọi nhập ngũ, giấy nhập viện, giấy xác nhận của địa phương…), bảng điểm kết quả học tập. Đăng ký bảo lưu online

Ø  Bước 3: Phòng đào tạo đại học xét duyệt các điều kiện, trình BGH ký đồng ý cho sinh viên tạm ngưng tiến độ học tập và thông báo kết quả cho sinh viên.

Lưu ý: Hết thời hạn tạm dừng tiến độ học tập, sinh viên phải làm thủ tục trở lại học tập trước khi bắt đầu học kỳ/năm học ít nhất 2 tuần.

Chi tiết
Quy trình xét tốt nghiệp
[Ngày đăng:2021-10-11 2:57:45 PM]

 

Ø  Bước 1: Lập kế hoạch xét tốt nghiệp

-       P.ĐTĐH xây dựng Kế hoạch xét tốt nghiệp hàng năm, trình BGH Nhà trường phê duyệt, thông báo tới các đơn vị trong Trường phối hợp thực hiện và công khai trên website Trường.

-       P.ĐTĐH gửi cập nhật tình trạng hồ sơ sinh viên, P.TC-KT thông báo tình hình đóng học phí của sinh viên cho Khoa quản lý sinh viên để thông báo cho sinh viên bổ sung hồ sơ xét tốt nghiệp và hoàn thành học phí theo quy định.

Ø  Bước 2: Nhận đơn và hồ sơ sinh viên bổ sung

Nhân viên Khoa tiếp nhận:

-     Đơn xin xét tốt nghiệp – BM-01/QT/XTN (đối với sinh viên Khóa cũ đã hoàn thành xong chương trình đào tạo, hoàn thành nghĩa vụ học phí và hồ sơ tốt nghiệp);

-     Đơn xin hoãn xét tốt nghiệp - BM-02/QT/XTN (đối với sinh viên có đủ điều kiện xét tốt nghiệp nhưng không muốn xét tốt nghiệp trong học kỳ đó).

Nhân viên TT. TN-VLSV:

-     Tiếp nhận Hồ sơ sinh viên nộp bổ sung để lưu trữ;

-     Kiểm tra hồ sơ sinh viên xét tốt nghiệp;

Ø  Bước 3: Lập danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp

Khoa quản lý sinh viên tiến hành kiểm tra điểm sinh viên trên hệ thống, xuất bảng điểm tổng hợp toàn khóa để rà soát chương trình môn học, số tín chỉ, điểm trung bình, xếp loại học tập, thông tin cá nhân sinh viên à Đề xuất Danh sách sinh viên đủ điểm xét tốt nghiệp (BM-03/QT/XTN) gửi P.ĐTĐH và công bố danh sách dự kiến xét tốt nghiệp cho sinh của Khoa kiểm tra và cập nhật thông tin nếu có sai xót.

Ø  Bước 4: Kiểm tra

-       P. ĐTĐH gửi Danh sách sinh viên đủ điểm xét tốt nghiệp dự kiến đến các đơn vị liên quan: TT. TN-VLSV (kiểm tra hồ sơ sinh viên), P.TC-KT (kiểm tra học phí).

-       Sinh viên kiểm tra thông tin (thông tin cá nhân, điểm số….) trong danh sách xét tốt nghiệp dự kiến sau khi kiểm dò cấp Trường do P.ĐTĐH công bố.

-       P. ĐTĐH cập nhật danh sách xét tốt nghiệp khi kết thúc thời gian điều chỉnh thông tin à Lập Bảng tổng hợp danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp
(
BM-04/QT/XTN) trình HĐXTN.

Ø  Bước 5: Thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp

-       P.ĐTĐH gửi thông báo tới các Khoa/Bộ môn cử cán bộ tham gia thành viên HĐXTN.

-       Tổng hợp danh sách từ các Khoa/Bộ môn gửi về để lập Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trình Lãnh đạo Nhà trường phê duyệt.

-       Đăng ký lịch và tiến hành họp Hội đồng xét tốt nghiệp dưới sự chủ trì của
Chủ tịch Hội đồng
xét tốt nghiệp.

Ø  Bước 6: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp

-       P.ĐTĐH lập quyết định và danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp (phân loại theo từng ngành, từng khóa) (BM-05/QT/XTN).

-       Xét thi đua khen thưởng cho sinh viên có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong khóa học.

-       Xét tốt nghiệp đúng đối tượng: sinh viên đã trúng tuyển, đã hoàn tất chương trình đào tạo (không nợ môn học), đủ tư cách đạo đức (không vi phạm quy chế, không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên).

-       Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp được xét theo đúng quy chế ban hành của Bộ GD&ĐT.

-       Trong khi chờ có Quyết định công nhận tốt nghiệp chính thức, sinh viên có tên trong danh sách xét tốt nghiệp có thể làm đơn xin cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo (BM-06/QT/XTN).

Ø  Bước 7: Ra quyết định công nhận tốt nghiệp

-       Căn cứ Biên bản kết luận của Hội đồng họp, rà soát, tổng hợp kết quả ra Quyết định công nhận tốt nghiệp trình Lãnh đạo Nhà trường phê duyệt.

-       Công bố quyết định lên các kênh truyền thông của Nhà trường

-       Trong khi sinh viên chờ Nhà trường cấp văn bằng chính thức, P.ĐTĐH theo dõi cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (BM-07/QT/XTN) cho sinh viên.

-       Danh sách công nhận tốt nghiệp chuyển bộ phận in bằng và bảng điểm.

Ø  Bước 8: Phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên

-       P.ĐTĐH sắp xếp bằng tốt nghiệp, bảng điểm, các loại chứng chỉ theo Quyết định công nhận tốt nghiệp đã ban hành.

-       Cán bộ P.ĐTĐH chịu trách nhiệm phối hợp với các Khoa, Bộ môn phát bằng cho sinh viên theo Kế hoạch đã xây dựng.

Ø  Bước 9: Tổng kết, lưu giữ bằng tốt nghiệp

-       Lãnh đạo P.ĐTĐH chủ trì tổ chức họp tổng kết, rút kinh nghiệm sau quá trình in và cấp phát văn bằng tốt nghiệp hàng năm.

-       Tổng kết lại các tài liệu liên quan cần lưu trữ, cán bộ cấp bằng có trách nhiệm lưu giữ các hồ sơ, sổ cấp phát bằng và các văn bằng của những sinh viên đến nhận
bằng muộn.

Chi tiết
Quy trình đăng ký học lại - học cải thiện điểm
[Ngày đăng:2021-10-11 1:18:07 PM]

 

Ø  Bước 1:  Sau khi kết thúc mỗi học kỳ, sinh viên vào trang cá nhân kiểm tra các học phần phải học lại, các học phần điểm thấp để đăng ký học lại, học cải thiện.

Ø  Bước 2: Trên danh sách các học phần phải học lại, sinh viên viết đơn đăng ký học lại, học cải thiện (mẫu) và nộp tại phòng Đào tạo đại học hoặc đăng ký online 

Ø  Bước 3: Dựa trên kế hoạch đào tạo toàn trường, phòng Đào tạo đại học tính toán và lập kế hoạch học lại, học cải thiện (học theo kế hoạch, học ghép hoặc học theo nhu cầu) gửi về Khoa chuyên môn và báo cho sinh viên qua số điện thoại (nếu học theo nhu cầu).

Ø  Bước 4: Sinh viên theo dõi lịch học trên cổng portal sinh viên và liên hệ trực tiếp thư ký khoa nếu có thắc mắc (đối với học lại theo kế hoạch, học ghép) hoặc liên hệ phòng Đào tạo đại học (đối với đăng ký học theo nhu cầu) và thực hiện kế hoạch học tập.

Chi tiết
Thời khóa biểu K14
[Ngày đăng:2021-08-13 3:34:01 PM]

                                THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

KHOA KT-QT KHOA KHXH-NN KHOA CNTT
K14DCQT01 K14DCNA01 K14DCATTT
K14DCQT02 K14DCNA02 K14DCLTIOT
K14DCQT03 K14DCNA03 K14DCTKDH
K14DCQT04 K14DCDP_HQ K14DCPM01
K14DCQT05 K14DCDP_NB K14DCMT01
K14DCQT06 K14DCDP_TQ
K14DCQT07 K14DCLU01
K14DCQT08
K14DCKT01
K14DCKT02
K14DCTN01
K14DCTN02
K14DCKS01
K14DCKS02
K14DCKS03
K14DCMAR01
K14DCMAR02
K14DCMAR03
Chi tiết
Thông báo lịch học sinh viên K15.
[Ngày đăng:2011-03-11 4:47:26 PM]

THỜI KHÓA BIỂU ĐỢT 1 VÀ ĐỢT 3 (giai đoạn 2)

THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC HỌC KỲ 1 NĂM 2021 - 2022

ĐỢT 1 & 3 (Giai đoạn 2) đang cập nhật

KHOA KT-QT KHOA CNTT KHOA KHXH-NN
K15DCQT01 K15DCTH01 K15DCNA01
K15DCQT02 K15DCTH02 K15DCNA02
K15DCQT03 K15DCTH03 K15DCNA05
K15DCQT04 K15DCTH04 K15DCNA06
K15DCQT05 K15DCTH05 K15DCLU01
K15DCQT06 K15DCTH09 K15DCLU03
K15DCQT11 K15DCTH10 K15DCDP01
K15DCMAR01 K15DCMT01 K15DCDP02
K15DCMAR02 K15DCPM01 K15DCDP03
K15DCMAR03 K15DCPM03 K15DCTT01
K15DCMAR04 K15DCTT02
K15DCMAR07
K15DCMAR08
K15DCMAR09
K15DCLG01
K15DCLG02
K15DCLG03
K15DCTN01
K15DCTN02
K15DCTN03
K15DCKT01
K15DCKT02
K15DCKT03
K15DCKT04
K15DCKD01
K15DCKS01
K15DCKS02
K15DCKS03

Hướng dẫn tham gia lớp học trên LMS

Hướng dẫn sử dụng Portal

Thời khóa biểu K15 đợt 3 chính thức

THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC HỌC KỲ 1 NĂM 2021 - 2022

ĐỢT 3

KHOA KT-QT KHOA CNTT KHOA KHXH-NN
K15DCQT11 (đợt 3) K15DCTH09 (đợt 3) K15DCNA05 (đợt 3)
K15DCMAR07 (đợt 3) K15DCPM03 (đợt 3) K15DCLU03 (đợt 3)
K15DCMAR08 (đợt 3) K15DCMT01 (đợt 3) K15DCDP03 (đợt 3)
K15DCMAR09 (đợt 3) K15DCTH10 (đợt 3) K15DCTT02 (đợt 3)
K15DCLG02 (đợt 3) K15DCNA06 (đợt 3)
K15DCLG03 (đợt 3)
K15DCTN03 (đợt 3)
K15DCKT03 (đợt 3)
K15DCKD01 (đợt 3)
K15DCKS03 (đợt 3)
K15DCKT04 (đợt 3)

Các hướng dẫn sinh viên cần biết:

Hướng dẫn tham gia vào lớp học trực tuyến

Video hướng dẫn tham gia lớp học trực tuyến trên Laptop

Video hướng dẫn tham gia lớp học trực tuyến trên Smartphone

Chương trình Chào đón Tân sinh viên K15 đợt 2” vào ngày 26/09/2021 tới! New (xem thông tin)

Thời khóa biểu K15 đợt 2 (giai đoạn 1) chính thức

THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC HỌC KỲ 1 NĂM 2021 - 2022

ĐỢT 2

KHOA KT-QT KHOA CNTT KHOA KHXH-NN
K15DCKS02 (đơt 2) K15DCTH04 (đợt 2) K15DCNA02 (đợt 2)
K15DCKT02 (đợt 2) K15DCTH05 (đợt 2) K15DCDP02 (đợt 2)
K15DCLG01 (đợt 2) K15DCPM01 (đợt 2) K15DCLU01 (đợt 2)
K15DCMAR04 (đợt 2) K15DCPM02 (đợt 2) K15DCLU02 (đợt 2)
K15DCMAR05 (đợt 2) K15DCMT01 (đợt 2) K15DCTT01 (đợt 2)
K15DCQT06 (đợt 2) K15DCTH06 (đợt 2) K15DCTT02 (đợt 2)
K15DCQT07 (đợt 2) K15DCTH07 (đợt 2) K15DCNA03 (đợt 2)
K15DCTN02 (đợt 2) K15DCTH02 (đợt 2) K15DCDP03 (đợt 2)
K15DCKD01 (đợt 2) K15DCPM03 (đợt 2) K15DCDP04 (đợt 2)
K15DCLG02 (đợt 2) K15DCTH08 (đợt 2) K15DCLU03 (đợt 2)
K15DCQT08 (đợt 2) K15DCTH09 (đợt 2) K15DCNA04 (đợt 2)
K15DCQT09 (đợt 2) K15DCTT03 (đợt 2)
K15DCQT10 (đợt 2) K15DCNA05 (đợt 2)
K15DCKT03 (đợt 2)
K15DCMAR06 (đợt 2)
K15DCKD02 (đợt 2)
K15DCKS03 (đợt 2)
K15DCMAR08 (đợt 2)
K15DCQT11 (đợt 2)
K15DCMAR07 (đợt 2)
K15DCTN03 (đợt 2)

Các hướng dẫn sinh viên cần biết:

Hướng dẫn tham gia vào lớp học trực tuyến

Video hướng dẫn tham gia lớp học trực tuyến trên Laptop

Video hướng dẫn tham gia lớp học trực tuyến trên Smartphone

Chương trình Chào đón Tân sinh viên K15” vào ngày 25/08/2021 tới! New (xem thông tin)

Lưu ý: Sinh viên tham gia đầy đủ chương trình Chào đón tân sinh viên K15 để được hướng dẫn đầy đủ các thông tin về lịch học cũng như hướng dẫn học online.

Kênh hỗ trợ sinh viên trong quá trình học (xem file)

LƯU Ý: - LỊCH HỌC BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 26/8 

THỜI KHÓA BIỂU  HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022 (đợt 1)

THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC HỌC KỲ 1 NĂM 2021 - 2022 ĐỢT 1 (chính thức)
KHOA KT-QT KHOA CNTT KHOA KHXH-NN
K15DCQT01 K15DCTH01 K15DCNA01
K15DCQT02 K15DCTH02 K15DCNA02
K15DCQT03 K15DCTH03 K15DCNA03
K15DCQT04 K15DCTH04 K15DCLU01 (new)
K15DCQT05 K15DCPM01 K15DCLU02
K15DCQT06 K15DCPM02 K15DCDP01
K15DCKT01 K15DCMT01 K15DCDP02
K15DCKT02 K15DCDP03
K15DCTN01(new) K15DCTT01 (new)
K15DCTN02 (new) K15DCTT02
K15DCMAR01
K15DCMAR02
K15DCMAR03
K15DCMAR04
K15DCLG01
K15DCLG02
K15DCKD01 (new)
K15DCKD02
K15DCKS01 (new)
K15DCKS02 (new)

Các hướng dẫn sinh viên cần biết:

Hướng dẫn tham gia vào lớp học trực tuyến

Video hướng dẫn tham gia lớp học trực tuyến trên Laptop

Video hướng dẫn tham gia lớp học trực tuyến trên Smartphone

Video hướng dẫn dowload tài liệu trong lớp học trực tuyến

(* Khoa CNTT đang tiếp tục cập nhật, vui làm truy cập sau)

Chi tiết
 
THÔNG BÁO CHUNG


TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 GDU - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam